Lehetsz király!

A Program célja a gyermekek mindazon képességek fejlesztése, melyek nagy jelentőséggel bírnak a sikeres életpálya indítása során, és a kiegyensúlyozott, boldog emberré válást segítik.
Fontosnak tartjuk, hogy gyermekeink képességei azokon a területeken erősödjenek, melyek leginkább céljainkat szolgálják. A program sajátossága, hogy ezeket a képességeket komplex módon közelíti meg. A gyermekekhez leginkább közel álló tevékenységeket kínál (mese, játék, barkácsolás, mozgás). Fontos szerepet kapnak továbbá a szituációs játékok, melyek bővítik szociális képességeik repertoárját, ezek megkönnyítik a mindenkori közösségbe való beilleszkedést, az emberi kapcsolatok kiépítését, segítik kommunikációs képességeik fejlődését. Gyermekeink képesek lesznek a lehetőségekből nyertes helyzetek teremtésére, és az útjukba kerülő konfliktusok sikeres megoldására.
A sikeres és boldog ember fejlődésében kiemelkedően fontos szerepet kap az intelligencia, a logikus gondolkodás, a stratégiaépítés és a kreativitás. Programunkban is kiemelt helyen szerepel ezeknek a területeknek a fejlesztése.
A gyermekek képességeinek felmérése, erősítése, fejlesztése egyéni megközelítéssel és komplex módon történik a mindennapos tevékenységek során.
A gyermekeket minden napon a mesék világa várja, varázslatos történeteken át vezetjük őket útjukon. Ezen az úton önmaguk által készített játékokon keresztül lépnek előre.
Egy csoportban maximum 15-18 gyereket tudunk foglalkoztatni.